κατά τους πολέμ" /> κατά τους πολέμ" /> κατά τους πολέμ" />
Συγγραφέας: Δούσμανης Σοφοκλής Ι.
Εκδόσεις: Ελεύθερη Σκέψις
ISBN: 978-960-8352-74-2
Σελίδες: 424
Ημερομηνία έκδοσης: Μάρτιος 2006
Περιγραφή βιβλίου
Κατά τους πολέμους των ετών 1912-13, Κυβερνήτης ων του "Γ. Αβέρωφ" συνάμα δε και Αρχιεπιστολεύς του Στόλου του Αιγαίου, ετήρησα, εκτός του επισήμου ως μοι επιβάλλετο ημερολογίου του Αρχιεπιστολέως, και ατομικόν τοιούτο. Το τελευταίο τούτο, νομίζω ότι ειναι ήδη καιρός να λάβη το φως της δημοσιότητος και δι άλλους μεν λόγους, αλλά και διότι, εξαιρέσει των καθέκαστα εκθέσεων του Στόλου και Αιγαίου, ας μεθ έκαστον γεγονός συνέτασσον, επίσημος έκθεσις γενική των παρ αυτού κατά τους ενδόξους εκείνους πολέμους πεπραγμένων, ουδέποτε κατηρτίσθη, του Αρχηγού του στόλου εκείνου, ουχί μόνον μη θελήσαντος ποτέ να καταρτισθή τοιαύτη, αλλά και αποσοβήσαντος μετά την εκ Θεσσαλονίκης, ως μέλους της Επαναστάσεως Κυβερνήσεως εις Αθήνας, επάνοδόν του τω 1917, την εξακολούθησιν της παρ εμού ως Αρχηγού του Γενικού Ναυτικού Επιτελείου. Φρονών δ ως εκ τούτου ότι η δημοσίεευσις του ανά χείρας Ημερολογίου θα βοηθήση τον ιστορικόν του μέλλοντος εις την συγγραφής της όλης δράσεως του ημετέρου Ναυτικού κατά τους πολέμους εκείνους, δράσεως ουχί μόνον ενδόξου αυτής καθ εαυτήν, αλλά και χρησιμωτάτης και μεγίστης σημασίας διά την ευόδωσιν των κατά ξηράν επίσης ενδόξων επιχειρήσεων του ημετέρου στρατού και εκείνων των τότε Συμμάχων μας, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Βουλγαρίας, προβαίνω εις αυτήν. [...]

(από τον πρόλογο στην έκδοση του 1939)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Notice: Undefined variable: captcha in /var/www/clients/client174/web251/web/catalog/view/theme/journal2/template/product/product.tpl on line 243

Το ημερολόγιο του κυβερνήτου τού "Γ. Αβέρωφ"
κατά τους πολέμ

  • 22,86€
  • Ex Tax: 22,86€