Ενωμένη στην πολυμορφία <br> Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές κουλτούρες
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Burgess Peter J., Comerford Richard
Vincent, Holm Erik, Hroch Miroslav, Loughlin John, Miller James
Edward, Mungiou - Pippidi Alina, Nijhuis Ton, Ostergard Uffe, Pippidi
Andrei, Schopflin George, Van der Wusten Herman, Τσούκαλης
Λουκάς
Μετάφραση: Περετζή Κατερίνα
Επιμέλεια: Αθανασοπούλου Εκάβη
Εκδόσεις: Επίκεντρο
ISBN: 978-960-458-221-1
Έτος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2009
Σελίδες: 470
Περιγραφή βιβλίου:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ένα σύστημα κανόνων και πολιτικών θεσμών οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματα και καθήκοντα του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι επίσης χώρος στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, πολιτικές εμπειρίες, πολιτικές πρακτικές και πολιτισμικές μνήμες. Πως είναι επομένως δυνατόν να υπάρξει πολιτική ενοποίηση εάν δεν γίνουν κατανοητές και αποδεκτές οι ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις πολιτικές κουλτούρες οι οποίες συνθέτουν την Ευρώπη; Καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στους πολιτικούς στόχους και προσδοκίες τους σχετικά με το μέλλον της Ένωσης αυξάνονται, και η ένταξη χωρών όπως η Τουρκία είναι υπό εξέταση το ερώτημα αυτό αναδύεται ιδιαιτέρως επίκαιρο. Σε αυτό τον τόμο κορυφαίοι Ευρωπαίοι μελετητές θεωρούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τις πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης και τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ενός προβληματισμού οι οποίος αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση μίας ενωμένης Ευρώπης.

Περιέχονται τα κείμενα:

- Πρόλογος
- Πρόλογος της επιμελήτριας


Εισαγωγικό μέρος
- Εκάβη Αθανασοπούλου, "Ίδιες λέξεις, διαφορετική γλώσσα: πολιτικές κουλτούρες και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση"

Μέρος πρώτο
Πολιτική κουλτούρα και εθνική ταυτότητα στην Ευρώπη

- Herman Van der Wusten, "Η επίδραση μύθων και κατασκευασμένης μνήμης στις ευρωπαϊκές πολιτικές κουλτούρες"
- Miroslav Hroch, "Οι πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης σε ιστορικό πλαίσιο"
- Peter J. Burgess, "Νεωτερικότητα και πολιτική κουλτούρα: Η θεωρία μιας κοσμοπολίτικης Ευρώπης του Ulrich Beck"

Μέρος δεύτερο
Τα Έθνη - Κράτη της Ευρώπης και οι πολιτικές τους κουλτούρες

- Richard Vincent Comerford, "Οι πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης σε ιστορικό πλαίσιο: Η Βορειοδυτική Ευρώπη"
- Ton Nijhuis, "Συγκρίνοντας τις πολιτικές κουλτούρες της Γερμανίας και της Ολλανδίας"
- Uffe Ostergard, "Συνεργασία μεταξύ ίσων: η πολιτική κουλτούρα των Σκανδιναβικών χωρών"
- James Edward Miller, "Πολιτική κουλτούρα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Διλήμματα της Νότιας Ευρώπης"
- Alina Mungiou - Pippidi και Andrei Pippidi, "Η Βαλκανική πολιτική κουλτούρα μέσα από ιστορική οπτική"

Μέρος τρίτο
Πολυμορφία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

- John Loughlin, "Το κράτος και η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη"
- George Schopflin, "Πολιτική(ες) κουλτούρα(ες) και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: ο ρόλος των θεσμών και της κοινωνίας"
- Λουκάς Τσούκαλης, "Πολιτικές κουλτούρες, αγορές, χρήμα και ΟΝΕ"
- Erik Holm, "Οικονομικές κουλτούρες, κράτη, χρήμα και ΟΝΕ"

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ενωμένη στην πολυμορφία
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές κουλτούρες

  • 23,73€
  • Ex Tax: 23,73€