Θέματα φιλοσοφίας: Αρχαία, βυζαντινή και νεότερη φιλοσοφία<Br> Κοσμολογία, λογική, αισθητική, πολιτική, ρητορική, εκπαίδευση
Συγγραφέας: Τριαντάρη - Μαρά Σωτηρία
Εκδόσεις: Σταμούλης Αντ.
ISBN: 960-6713-19-9
Ημ. Έκδοσης: Μάρτης 2007
Σελίδες: 459
Περιγραφή βιβλίου:
Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται μέσα από την παρουσίαση ποικίλων αλλά και συνδεόμενων μεταξύ τους θεμάτων, που αφορούν τα γνωστικά πεδία της Κοσμολογίας, Λογικής, Αισθητικής, Πολιτικής, Ρητορικής και Εκπαίδευσης, τα οποία εμπεριέχονται στον ευρύ επιστημονικό κλάδο της Φιλοσοφίας, να αναδειχτεί η ενότητα και η συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις χρονικά σημαντικές περιόδους της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, της Αρχαίας, της Βυζαντινής και της Νεότερης Φιλοσοφίας. Μελετώντας κάποιος επιμελώς το μεγάλο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον τόμο θα
διαπιστώσει ότι η Αρχαία φιλοσοφία αποτέλεσε ένα στέρεο και καλό υπόβαθρο για τη μελέτη και έρευνα της Βυζαντινής, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε ένα αρκετά καλό υπόστρωμα για τη Νεότερη φιλοσοφία.

Επομένως, πρόθεση δεν είναι μόνο η συγκέντρωση του ερευνητικού έργου μου, το οποίο βρίσκεται διασκορπισμένο σε ποικίλα επιστημονικά περιοδικά, αλλά πολύ περισσότερο η συνειδητοποίηση αφενός της αδιάκοπης συνέχειας της Ελληνικής Φιλοσοφίας από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο και από εκεί στα Νεότερα χρόνια. Αφετέρου πρόθεση μου είναι να κατανοηθεί σε βάθος το πόσο μεγάλη συνάφεια όσον αφορά στο φιλοσοφικό στοχασμό υπάρχει ανάμεσα στους διανοητές-φιλοσόφους αυτών των περιόδων. [...]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Notice: Undefined variable: captcha in /var/www/clients/client174/web251/web/catalog/view/theme/journal2/template/product/product.tpl on line 243

Θέματα φιλοσοφίας: Αρχαία, βυζαντινή και νεότερη φιλοσοφία
Κοσμολογία, λογική, αισθητική, πολιτική, ρητορική, εκπαίδευση

  • 29,57€
  • Ex Tax: 29,57€