Η Αθήνα από τον 19ο στον 21ο αιώνα
Μια λογοτεχνική περιδιάβαση από την παλιά ως τη σημερινή εικόνα της πόλης: Μια θεματική ανθολογία
Εκδόσεις : Πατάκη
Έτος Έκδοσης : 2009
ISBN : 960-16-2976-9
Σελ : 316
Περιγραφή
Η θε?ατική αυτή ανθολογία συγκεντρώνει ?ια πλειάδα λογοτεχνικών στη ?εγάλη πλειονότητά τους κει?ένων ?ε θέ?α την Αθήνα και ?ε ιστορικό, πολιτισ?ικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για την πόλη, από το 1834 έως τη ση?ερινή εποχή. Μέσα από αυτές τις αντιπροσωπευτικές, αυτοτελείς και ε?βόλι?ες λογοτεχνικές εικόνες της πόλης, αντιδιαστέλλονται η διαχρονική τοπιογραφία και αισθητική της ?ε τις κυρίαρχες αντιθέσεις της ανά?εσα στην παλιά και τη νέα εποχή. Ξεκινώντας ?ε την εικόνα του κεντρικού ήρωα στο ?υθιστόρη?α "Ο Ζωγράφος" (1842) του Γρηγόριου Παλαιολόγου, του Φιλάρετου, ο οποίος "τρέχει πεζός και έφιππος, ?ε τον Ανάχαρσιν εις τας χείρας, ως οι Άγγλοι περιηγηταί, διά να επισκεφθή τα ?νη?εία της περικλεούς πόλεως", ?εταβαίνου?ε στο εσωτερικό της λυρικής πόλης, που ύμνησαν οι ρομαντικοί ποιητές και ο Κωστής Παλα?άς, και της ?εταγενέστερης αστικής πόλης, που ?ε νοσταλγικό ηθογραφικό τρόπο απεικόνισαν οι πρώτοι αθηναιογράφοι.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα ως τον ?εσοπόλε?ο σχη?ατίζεται πλήρως το λογοτεχνικό ?όρφω?α της Αθήνας, καθώς οι νεότεροι λογοτέχνες αποτυπώνουν την εποχή τους προβάλλοντας τα σύγχρονα ιστορικά γνωρίσ?ατα της κοινωνικής λειτουργίας της πόλης. Ξε?ακραίνει πια οριστικά η εποχή του κλεινού άστεως όπου έζησε παιδί ο αυτόχθων Θανάσης Πετσάλης-Διο?ήδης, όταν "βλάχοι από τα γύρω χωριά σαλαγούσαν γαλόπουλα και φραγκόκοτες ?ε το καλά?ι ?προς στα Ανάκτορα και στην οδό Ερ?ού", και η Αθήνα βρίσκεται σύντο?α αντι?έτωπη ?ε τις κρίσι?ες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις των ?εταπολε?ικών χρόνων.
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα η λογοτεχνική εικόνα της Αθήνας γίνεται όσο ποτέ ρεαλιστική. Οι σύγχρονοι λογοτέχνες καταγράφουν την πλήρη επικράτηση του αστικού τοπίου, ενώ η "γενιά του '70" προβάλλει την ταύτισή της ?ε την πόλη και τον τεχνοκρατικό τρόπο ζωής. "Πάνω στην πλατεία Συντάγ?ατος θα χτίσω τον κήπο ?ου ?ε τα πνεμόνια ?ου ?έσα. Τον κόσ?ο τον συγκεντρώνω εκεί που θέλω, για να ?πορώ να κινού?αι ελεύθερα πιο ?ακριά από τους άλλους και κάτι ?πάτσους που αλωνίζουνε στην αρχή της Ερ?ού τους στέλνω και κάνουνε πηγαδάκια στην Φιλελλήνων", σύ?φωνα ?ε τη διαδρο?ή του κέντρου της Μαρίας Μήτσορα.
Τόσο η Αθήνα όσο και ε?είς οι κάτοικοί της βρισκό?αστε πια αντι?έτωποι ?ε τη δική ?ας καθη?ερινότητα και η ζωή συνεχίζεται ?ε ακό?η εντονότερους ρυθ?ούς αστικοποίησης στις απαρχές του 21ου αιώνα.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Η Αθήνα από τον 19ο στον 21ο αιώνα

  • 16,11€
  • Ex Tax: 16,11€